Rangaistukset

Anteeksiantamattomat kiroukset ja niiden käyttö 

Anteeksiantamattomat kiroukset ovat taioista pahimpia ja julmimpia. Siksi ne onkin kielletty erittäin ankaran rangaistuksen uhalla: jos velho tai noita käyttää jotakin niistä toiseen ihmiseen, hänet tuomitaan automaattisesti teon vakavuus huomioon ottaen Azkabanin velhovankilaan. 

Yhdenkään Tylypahkan oppilaan ei kuuluisi kyetä osaamaan yhtäkään anteeksiantamatonta kirousta. 

  • Mikäli kirouksen käyttäjä, yrittäen joko langettaa tai edes ylipäätään opetella kirousta siten, että jää aikeistaan tavalla tai toisella kiinni, tullaan hänet erottamaan automaattisesti Tylypahkasta, noitien ja velhojen koulusta. 
  • Mikäli tekijä on alaikäinen, tulee tieto hänen toimistaan päätymään auttamatta Taikaministeriön tietoon, ja hänen täytettyään 17 vuotta luvassa on mahdollinen oikeudenkäynti ja jälkipuinti siitä, tuleeko henkilö X lähettää Azkabaniin. Kaikki tapahtumat voivat tilanteesta riippuen kuitenkin olla tapahtumakohtaisia. 
  • Mikäli noita tai velho on toisen velhon toimesta kirottu ”komennu”-kirouksella ja pakotettu käyttämään henkilöä Y vastaan anteeksiantamatonta kirousta, tulee tämä selvittää Taikaministeriössä kurinpitolautakunnassa tai vastaavasti totuusseerumia käyttäen, jos henkilö X joka on käyttänyt pakotettuna kirousta henkilöön Y, suostuu totuusseerumia nauttimaan.   
  • Jos henkilö on täysi-ikäinen (professori, muun henkilökunnan jäsen tai vastaavasti joku muu ylemmän tahon henkilö), tullaan hänen mahdollinen työsopimuksensa purkamaan Tylypahkan tai Taikaministeriön kanssa, tai vastaavasti jos hän työskentelee jonkun muun työnantajan alaisena. 

Jos henkilö on syyllistynyt vakavaan rikkeeseen, eli käyttänyt anteeksiantamatonta kirousta, tullaan hänet telkeämään Azkabaniin rangaistustaan kärsimään. Tämä pätee jokaiseen Tylypahkassa tavattavaan hahmoon, myös johtoryhmään.   

Mikäli mikä tahansa kirouksista (komennu, kidutu, Avada Kedavra) ei osu tai epäonnistuu, voi toimenpiteinä hyvinkin olla tilanteesta riippuen menolippu Azkabaniin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että rangaistus olisi elinikäinen, vaan vastaavasti esimerkiksi kymmenen (10) vuotta. Vankeusrangaistus voi tässä tapauksessa olla määräaikainen, kun taas kirouksen onnistuessa elinikäinen. 

Mikäli kuka tahansa henkilökunnan jäsenistä huomaa, että joku oppilaista on selkeästi kiinnostunut pimeästä taikuudesta ja pimeyden voimista, tulee asiaan puuttua välittömästi. Oppilaan voi ohjata heti joko rehtorin kansliaan puhutteluun, tai vastaavasti oman tuvanjohtajan pakeille, jonka tehtävä on kertoa kuinka vaarallista pimeä taikuus on ja mitä sen harjoittamisesta voi seurata. Pimeä taikuus muuttaa ihmistä auttamatta, mikäli asiaan ei puututa heti suoralla kädellä. Puuttumalla asiaan hyvissä ajoin jo siinä vaiheessa, kun oppilas on ilmaissut kiinnostuksensa kyseistä taikuutta kohtaan, voidaan ennaltaehkäistä tulevia seurauksia ja katkaista kiinnostus hyvissä ajoin ennen, kuin oppilas alkaa harjoittaa taikuutta.

 

Järjestyksen ylläpito 

Tylypahkassa rangaistaan tupapisteiden menetyksen lisäksi myös jälki-istunnoilla. 

Nykyaikana jälki-istunto on yleensä jonkin Tylypahkan henkilökunnan järjestämä tehtävä. Perinteisesti oppilas joka joutuu jälki-istuntoon, tekee jotain koulun hyväksi. Hänet voidaan määrätä joko siivoamaan, tai vastaavasti järjestelemään tavaroita professorin työhuoneeseen. 

Jos oppilaat ovat tehneet oikein vakavan rikkeen, heidät voidaan erottaa Tylypahkasta. Jos oppilas loihtii alaikäisenä noitana tai velhona lukuvuoden ulkopuolella loitsun niin, että jästi näkee sen, on seurauksena automaattisesti potkut koulusta. 

Professorit pystyvät antamaan oppilaille jälki-istuntoa huonosta käytöksestä tai huonoista arvosanoista. Luokan ulkopuolella tapahtuvista rikkeistä rankaiseminen kaatuu useimmiten vahtimestarin harteille, jota valvojaoppilaat avustavat. Oppilaan tuvanjohtaja voi usein myös vaikuttaa jälki-istunnon päätökseen. Myös jälki-istunnon määrääjä voi valvoa jälki-istunnon niin halutessaan.

Kesällä, ennen viidettä lukuvuottaan, jokaisesta tuvasta kaksi viidennen vuosiluokan oppilasta valitaan valvojaoppilaiksi, mikä antaa heille ylimääräisiä mukavuuksia ja vastuuta (esimerkiksi valvojaoppilaiden kylpyhuoneen käyttö, nuorempien oppilaiden kontrollointi) ja kurinpitovelvollisuuksia; he pystyvät valvojaoppilaina, jollei heitä nimitetä johtajatytöksi tai pojaksi, koko loppu opintojensa ajan. Joka tuvassa on 4-5 valvojaoppilasta, jotka ovat kaikki viidennen, kuudennen ja seitsemännen vuosiluokan oppilaita: jos joku heistä nimitetään johtajatytöksi tai pojaksi, heidän paikkaansa ei korvata. Johtajatyttö ja poika nimitetään seitsemännen vuosiluokan oppilaista. Oppilas voidaan valita johtajaksi, vaikkei hän olisikaan aikaisemmin ollut valvojaoppilas. Valvojaoppilailla on oikeus ottaa pisteitä pois oppilailta, mutta he eivät voi ottaa pisteitä pois toisilta valvojaoppilailta. Valvojaoppilas voi myös takavarikoida oppilaan taikasauvan, mikäli kokee sen tarpeelliseksi: taikasauva tulee tosin toimittaa viipymättä jollekin korkea-arvoisemmalle henkilölle (lue: professori), joka vastaa mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Mikäli valvojaoppilas katsoo, että hänen on aiheellista takavarikoida taikasauva pois toiselta valvojaoppilaalta, voi hän tehdä sen kattavin perustein. 

He voivat myös myöntää jälki-istuntoa. Tuvan huispauskapteenille annetaan joitain samoja etuuksia kuin valvojaoppilaille, kuten valvojaoppilaiden kylpyhuoneen käyttö. 

 

Toisen oppilaan vahingoittaminen ilman taikuutta 

Mikäli oppilas X vahingoittaa oppilasta Y tahallisesti ilman, että käyttää apunaan taikuutta, tullaan häntä rankaisemaan asianmukaisella tavalla (lue: tapauksesta riippuen). Toistuvasti henkilövahinkoja aiheuttanut oppilas voidaan erottaa Tylypahkasta, noitien ja velhojen yhteisestä taikakoulusta joko määräajaksi tai lopullisesti.  

 

Vahingonteko 

Mikäli Tylypahkan oppilas X loihtii esimerkiksi rämeen jonnekin Tylypahkan koulun tiloihin, voidaan hänet erottaa määräajaksi koulusta. Toistuvat pilat ja vahingonteot johtavat automaattisesti henkilön erottamiseen koulusta. Tylypahka on paikka, jonka jokainen sen oppilas on ansainnut omistamalla kyvyn loitsia. Omaa opiskelupaikkaa tulisi kunnioittaa ja olla siitä ylpeä. Tylypahkan tarkoituksena ei ole olla lasten yleinen leikkipuisto, jossa voi tehdä mitä vain ikinä haluaa: vanhojen perinteinen, arvojen sekä opiskelun tulisi olla kunnianarvoisa tehtävä.  

 

Tupapisteiden kunnioitus 

Tupapisteet ovat Tylypahkassa arvostettuja pisteitä, joita oppilaat voivat ansaita joko hyvästä koulumenestyksestä tai tehdessään palveluksen koulun hyväksi. Tupapisteitä voidaan vastaavasti vähentää pois oppilaalta, mikäli hän on laiminlyönyt koulutehtäviensä tekemisen tai rikkonut koulun järjestyssääntöjä. 

Tupapisteiden ansaitsemisen tulisi olla jokaiselle Tylypahkan oppilaalle kunnianarvoisa tehtävä, sillä lukuvuoden lopussa se tupa, jolla on eniten pisteitä voittaa paljon himoitun tupapokaalin omalle tuvalleen seuraavan vuoden ajaksi. Jokaisen kouluikäisen oppilaan tulisi tiedostaa tämä, sillä kirjoissa tupapisteiden ansaitseminen on paljon suuremmassa arvossa, kuin niiden menettäminen. 

 

Lista rangaistavista loitsuista 

  • Avada Kedavra
  • Kidutu
  • Komennu
  • Sektusempra
  • Pirunpalo
  • Kuristuos

Tulosta