Tylyopas

Tylyopas2020

SISÄLLYS

1. TYLYOPPAAN MERKITYS YHTEISÖN JÄSENILLE

 

ROOLIPELI 

2. ROOLIPELISÄÄNNÖT

 • Tylypahkan noitien ja velhojen koulun järjestyssäännöt ja rikkomuksista aiheutuvat rangaistukset
 • Sääntöjen merkitys ja sovellettavuus

3. ROOLIPELAAMISEN OHJEISTUS

 • Epäroolipelaamisen selvennys ja siitä aiheutuvat rangaistukset ja varoitukset
 • Roolipelimerkit
 • Oikeaoppinen loihdinta (ei toiseen pelaajaan kohdistuva)
 • Aika ja taikamaailman sovitettavuus nykyhetkeen

4. ROOLIPELIHAHMO

 • Luokka-asteet
 • Tupa
 • Ikä ja käyttäytyminen
 • Roolipeliin eläytyminen
 • Erikoisluvat ja niiden hakeminen
 • Tärkeää

5. KAKSINTAISTELU JA TOISEN PELAAJAN LOIHDINTA

 • Kaksintaistelusäännöt ja -ohjeet
 • Säännöt toiseen pelaajaan kohdistuvaan loihdintaan

 

YLEISET

6. SÄÄNNÖT

 • Yleiset säännöt
 • Sääntöjen merkitys ja noudattamisvelvollisuus
 • Sääntörikkomuksista aiheutuvat rangaistukset ja varoitukset 

7. Hahmon vanheneminen

 • Tylypahkan kirjeestä SUPER-kokeisiin

8. LOPUKSI

 

1. TYLYOPPAAN MERKITYS YHTEISÖN JÄSENILLE

Kaikki oppaassa oleva materiaali toimii ohjesääntönä kaikelle roolipelin sekä roolipelin ulkoiselle toiminnalle. Opas neuvoo pääpiirteittäin toimimaan oikein ja perehdyttää uusia käyttäjiä, kuin myös muistuttaa jo vanhempia käyttäjiä. Ohjeiden ja sääntöjen noudattaminen on tärkeää roolipelin realistisuuden ja toimivuuden ja koko Tylypahkamme toiminnan kannalta.

 

ROOLIPELI

2. ROOLIPELISÄÄNNÖT

Tylypahkan noitien ja velhojen koulun yleiset järjestyssäännöt (ingame)

 1. Oppitunneille osallistuminen on pakollista ja tunneille on saavuttava ajoissa.
 2. Professoreita tulee kunnioittaa ja heidän käskyjään noudattaa.
 3. Valvojaoppilaita tulee totella.
 4. Toisia ei saa vahingoittaa tai kiusata.
 5. Ulkona oleskeleminen ja yksin liikkuminen klo 23 jälkeen ei ole sallittua.
 6. Kenenkään henkilökohtaista tai koulun omaisuutta ei saa varastaa tai lainata luvatta.
 7. Kielletty metsä on kaikkina vuorokauden aikoina kiellettyä aluetta oppilailta.
 8. Tylyahon retkeen voi osallistua ainoastaan huoltajan suostumuksella ja vain retkiajankohtana.
 9. Koulusta lähteminen ilman lupaa muutoin kuin loma-aikoina on kiellettyä.

Sääntörikkomuksista voi seurata asianmukainen rangaistus. Rangaistusmuodot porrastetusti ovat huomautus, tupapisteiden vähentäminen, nuhtelu,  jälki-istunto, väliaikainen erotus ja pysyvä erotus. Valvojaoppilaan tulee ensimmäisenä rangaistuskeinona käyttää tupapisteiden vähentämistä. Valvojaoppilas voi tilanteen vaatiessa määrätä jälki-istuntoa sekä uhkaavassa tilanteessa takavarikoida kohteen taikasauvan, mikä tulee välittömästi luovuttaa professorille.  Ainoastaan professori tai vahtimestari voi valvoa jälki-istunnon.

 

Roolipelisääntöjen merkitys

Roolipelisäännöt koskevat ainoastaan roolipeliä, eikä niitä tule sekoittaa offgameen. Kaikki roolipelissä tapahtuneet asiat tulisi selvittää roolipelaten, poikkeuksena epäroolipelaus. Roolipelisääntöjen rikkominen pelaajalle ei ole lähelläkään niin vakava asia, kuin yleisten sääntöjen rikkominen. Jokainenhan meistä haluaa kiertää sääntöä, missä ulkona liikkuminen iltamyöhään on kiellettyä, etenkin jos kyseessä on kielletty metsä, koska kiinnijäämisen riski tuo hauskuutta roolipeliin. Huomioi kuitenkin se, että liiallinen sääntöjen rikkominen ja niiden vakavuuden mukaan hahmosi voidaan pahimmassa tapauksessa jopa erottaa pysyvästi.

 

3. ROOLIPELAAMISEN OHJEISTUS

Epäroolipelaamisen selvennys ja siitä aiheutuvat rangaistukset ja varoitukset:

Epäroolipelaus tarkoittaa roolipelaamista, mikä ei olisi realistisesti mahdollista edes taikamaailmassa. Vastaavaan toimintaan pyritään puuttumaan neuvomalla, mutta kyseisen henkilön jatkaessa epäroolipelaamista voidaan häntä myös nuhdella. Rangaistuksena epäroolipelaamisesta voi saada porttikieltoa. Rangaistus on roolipelin ulkoinen eli sen saa itse pelaaja.

Muutama esimerkki, mikä on ’’epäropettamista’’:

 • Hahmon taikavoimat arvioidaan väärin esim. käyttämällä loitsuja mitä hahmo ei voi vielä osata. Hahmoon kohdistuvat tapahtumat (kuten loitsut) jätetään huomioimatta.
 • Hahmo tietää asioita, joita se ei ole saanut selville, kuten toisten hahmojen nimiä tai ajatuksia (niin kutsuttu META-pelaaminen)
 • Tilanteesta pakeneminen epärealistisella tavalla, kuten juoksunopeuden liioitteleminen tai hotelli-ikkunan sulkeminen pakenemistarkoituksessa.
 • Hahmon tekemisten toteuttaminen ilman niistä ilmoittamatta.

 

Roolipelimerkit

Roolipelaamista ilmaistaan erilaisin merkein, jotta se olisi kaikille pelaajille ymmärrettävää. Perussääntönä on ilmaista selvästi hahmon tekemiset ja ajatukset.

 

Offgame -merkkien jälkeen tulee kirjoittaa kaikki teksti, mikä ei liity roolipeliin. Kaikki ilman offgame -merkkejä lasketaan roolipelaamiseksi.

Esimerkiksi: //Käyn syömässä, idle.

 

Hahmon tekemiset tulee kuvailla ** tai - - merkkien sisässä.

Esimerkiksi: * Pyörittelee punaista omenaa kädessään * tai - Heittää omenan kädestään lattialle, koska huomasi sen olevan mätä -

 

Ajatuksia kuvaillaan vastaavasti, mutta risuaidoin.

Esimerkiksi: # Onpas tuolla hyvännäköinen kotitonttu#

 

On myös sanatonta loihdintaa ja loitsuja, joihin ei ole varsinaista taikasanaa (mm. herjat). Varsinainen sanaton loihdinta minkä tahansa loitsun kohdalla vaatii ylemmän luokka-asteen taitoja. Sanattoman loitsun voi ilmaista ajatuksin, kuitenkaan sanomatta loitsua ääneen, jolloin vastapuolen pelaaja tietää mitä on tulossa, vaikka hänen hahmonsa ei tiedä.

Esimerkiksi: # Siipirdium lentiusa!#

Huomioi, että ainoastaan lukilitistä taitavat velhot ja noidat kykenevät jossakin määrin ’’lukemaan’’ toisten ajatuksia.

 

Oikeaoppinen loihdinta (ei toiseen pelaajaan kohdistuva)

 1. Loihtiessa tulee aina käyttää taikasauvaa. Taikasauva tulee olla esillä ja sillä pitää osoittaa loihdittavaa kohdetta.
 2. Moni loitsu vaatii sauvan heilautuksen, joka on hyvä suorittaa juuri ennen loitsun lausumista.
 3. Kun sauvaa on heilautettu, tulee lausua loitsu. Loitsun etenemistä kohteeseen on hyvä kuvailla, jotta loitsu olisi mahdollisimman selkeä.
 4. Loitsun jälkeen tulee tietysti myös kuvailla, mikä on sen vaikutus.

 

Esimerkki loihdinnasta:

*Ottaa taikasauvansa esiin kaavun sisätaskusta*

*Tähtää sauvansa osoituksen kohti omenaa pöydällä ja pyöräyttää sauvaansa rivakasti*

Tulejo, omena!

*Omena lennähtää pöydältä ilman halki ja osuu tätä itseään päähän*

 

Aika ja taikamaailman sovitettavuus nykyhetkeen

Roolipeli sijoittuu yli sadan vuoden päähän Lordi Voldemortin kuolemasta. Roolipelissä käytetään nykyhetken päivämäärää, mutta vuosi roolipelissä kuluu silti huomattavasti normaalia vuotta nopeammin. Syynä tähän on se, että erilaiset tapahtumat voivat olla ajan tasalla todellisen ajan kanssa järjestelysyistä. Vuosien kulkua ei oikeastaan kannata ajatella muuten kuin roolipelihahmojen iän ja taikamaailman ajan kulumisen kannalta.

Harry Potter –kirjoissa esiintyviä hahmoja ei ole olemassa nykyhetkessä, vaan roolipeli on luotu täysin omien hahmojen pohjalta ja heidän historiansa kautta. Kirjoissa esiintyneet hahmot ja kauan sitten tapahtuneet asiat voidaan ottaa huomioon roolipelissä, mutta niillä ei tule sotkea nykyistä roolipelikuvioita.

 

4. ROOLIPELIHAHMO

Hahmo on syytä suunnitella ja luoda huolella. Voit tehdä hahmostasi mielesi mukaisen aina hiusten väristä ja kengänkoosta lähtien aina täsmällisiin luonteenpiirteisiin.  Tee hahmosta halutessasi persoonallinen ja itsellesi mielenkiintoinen. 

Luokka-asteet

Hahmon saa luoda vapaasti mille tahansa luokka-asteelle ensimmäisen ja seitsemännen vuosiluokan väliltä.

Tupa

Luodessasi uuden hahmon, voit valita täysin vapaasti mihin tupaan hahmosi tahdot sijoittaa, aivan samaan tapaan kuin liittyessäsi [Tylypahka]an!

 

Ikä ja käyttäytyminen

Muista huomioida hahmosi ikäluokkaan sopiva käyttäytyminen, nuoremmat oppilaat ovat väistämättä vanhempiin oppilaisiin verrattuna lapsellisempia. Hahmon persoonallisuus voi antaa erilaisen vaikutelman, joten tämäkin seikka voi asteittain vaihdella. Lisäksi myös tietenkin roolipelin edetessä, hahmosi käyttäytymismallit saattavat muovautua täysin erilaisiksi hänen kokemiensa asioiden johdosta.

 

Roolipeliin eläytyminen

Käytettävissäsi on yli 150 roolipelihuonetta. Tylypahkassa voi tehdä paljon muutakin, kuin istua eteishallissa. Eläytymisen yksi tärkeä osa on, että kykenee toteuttamaan hahmoaan mahdollisimman monella tavalla. Hahmon elehdintä, käyttäytyminen ja muut näkyvät piirteet ovat avainsana toisen roolipelaajan ymmärrykselle. Keskity tarkkaan kuvailuun, oli sitten kyseessä taikasauvan heilauttelu taikka sohvalle istahtaminen. Pystyt ilmaisemaan hahmoasi ajatuksin, teoin ja elein. Mikään niistä ei ole turhaa.

 

Erikoisluvat ja niiden hakeminen

Tylypahkassa on mahdollista hakea tuvanjohtajilta erikoislupia omille hahmoilleen. Erikoisluvan varaisiksi hahmoiksi ja olennoiksi määritellään muun muassa vampyyrit, ihmissudet, metamorfimaagit, erilaiset taikaesineet sekä animaagius. Erikoislupia on kuitenkin paljon monenlaisia, joten niitä hakiessa vain taivas on rajana. Mikäli koet, että sinua kiinnostaa hakea omalle hahmollesi hieman extrajännitystä pelaamiseen, täytä hakemus täällä: https://tylypahka.net/oppaat/erikoislupahaku Kannustamme kaikkia pelaajiamme lähestymään mitä villeimmissäkin ideoissa tuvanjohtajia hakemuksen puitteissa!

 

Tärkeää

Hahmosi henki ja sille tapahtuvat asiat ovat omalla vastuullasi. Jos et halua menettää hahmoasi, toimi sen mukaisesti, kun se olisi sinulle tärkeä. Hakeutumalla tilanteisiin jossa hahmosi loukkaantuu kuolettavan vakavasti, ei ole peruutettavissa. Jos hahmollesi tapahtuneet asiat ovat olleet epäroolipelauksen uhreja, asia on tietenkin eri.

 

5. KAKSINTAISTELU JA TOISEN PELAAJAN LOIHDINTA

Kaksintaistelusäännöt ja -ohjeet

 1. Ottelijat asettuvat vastakkain areenaksi rinnastettavassa paikassa ja vaihtoehtoisesti kumartavat toisiaan lähekkäin.
 2. Taikasauvat otetaan esille ennen kaksintaistelun aloittamista ja niillä osoitetaan loihdittavaa kohdetta (tässä tapauksessa vastustajaa).
 3. Lähtölaskenta tai oma-aloitteinen aloitus käynnistää kaksintaistelun, jolloin vastustajaan pyritään osumaan sallitulla kaksintaisteluloitsulla.
 4. Ottelukierrosta jatketaan niin kauan, kunnes toinen ottelijoista saa onnistuneen osuman.

Kaksintaistelun jatkaminen: Ottelijat voivat itse päättää, miten kaksintaistelu päättyy. Yleensä kierroksia on kolme ja kaksi osumaa vastustajaansa saanut ottelija voittaa.

 

Säännöt toiseen pelaajaan kohdistuvaan loihdintaan

 1. Et voi päättää osuuko loitsusi vastustajaan vai ei.
 2. Vastustajan on lyhyessä ajassa ilman pitkää odotusta torjuttava tai väistettävä loitsu, muutoin voidaan katsoa loitsun osuneen.
 3. Kaksintaistelu ei ole kirjoitusnopeuden kilpailu. Vastustajalle on annettava aikaa loihtimiseen ja toiminnan kuvailemiseen.
 4. Aina toista pelaajaa loihdittaessa on otettava huomioon hahmojen taidot.
 5. Älä oleta, että hahmosi on voittamaton. Pelaa tilanteen etenemisen mukaisesti.
 6. Kirjoitusvirheet  ja osaamattomuus loitsuissa luokitellaan epäonnistuneeksi loitsuksi. Jos torjuntaloitsu kirjoitetaan väärin tai pelaajan hahmo ei osaa kyseistä loitsua tai ei muutoin tiedä edes loitsun merkitystä, on oletettavaa että vastapuolen loitsu tulee torjunnan lävitse ja osuu.
 7. Ongelmatilanteissa järjen käyttö on sallittua. Realistiset reitit tilanteen korjaamiseksi ovat parhaita vaihtoehtoja nottaamisen sijaan.
 8. Nottaaminen on sallittua vain erehtymistilanteissa, ei tapahtumien peruuttamiseksi.

 

YLEISET

6.  SÄÄNNÖT

Yleiset säännöt

 1. Kohtele muita käyttäjiä kunnioitettavasti
 2. Älä kiusaa muita käyttäjiä.
 3. Älä epäroolipelaa.
 4. Älä roolipelaa hahmoa tai titteliä, mihin et ole saanut lupaa kyseisen asian vastuuhenkilöltä. (Esim. valvojaoppilas, professori, erikoisluvat).
 5. Jos omistat huoneoikeuksia Tylypahkassa, älä sotke tai tarpeettomasti siirtele tavaroita.
 6. Havaitessasi sääntörikkomuksia, ilmoita niistä rehtorille, vararehtorille tai tuvanjohtajalle.

 

Sääntöjen merkitys ja noudattamisvelvollisuus

Yleiset säännöt ovat erityisen tärkeitä noudattaa kaikkien yhteisön jäsenten viihtyvyyttä ajatellen. Kaikilla on mukavampi olla myös itsesi mukaan lukien, jos sääntöjä noudatetaan. Kiusaamiseen pyritään puuttumaan välittömästi ja sen loppumiseksi tehdään kaikki mahdollinen. Tylypahkan ikähaarukan laajuus on yli kymmenen vuotta, joten yhteisössä on hyvin nuoria, mutta myös aikuisia ihmisiä. Vanhemmille käyttäjille on hyvä kertoa havaituista sääntörikkomuksista ja muista ongelmista niiden etenemisen estämiseksi.

 

Sääntörikkomuksista aiheutuvat rangaistukset ja varoitukset

Yleisten sääntöjen rikkomisesta voi seurata teon mukainen rangaistus. Rangaistusmuodot porrastetusti ovat asian selvittäminen, huomautus, nuhtelu, väliaikainen porttikielto sekä ikuinen porttikielto.

 

7.  HAHMON VANHENEMINEN

Tylypahkan kirjeestä SUPER-kokeeseen

Voit hahmosi luodessa valita itse, mille luokka-asteelle hahmosi sijoitat.

Voit itse päättää, missä tahdissa hahmosi kasvaa. On kuitenkin suotavaa muistaa aikajatkumo ja suhteuttaa tapahtumat aikajanalle sitä mukaa, kun hahmosi kasvaa.

  

8. LOPUKSI

Pidätämme oikeuden Tylyoppaaseen tehtäviin muutoksiin sen ollessa ajankohtaista. Jos sinulla on kysyttävää liittyen Tylyoppaaseen tai muihin ohjeisiin ja sääntöihin, kysy niistä joltakin asiasta tietävältä tylyläiseltä ja tuvanjohtajilta.

 

Oppaan on alunperin koonnut Chokonut, jonka pohjalta Piru=l on päivittänyt sen vastaamaan vuotta 2020.

 

Tulosta